ENIGMA TRAVELENIGMA TRAVEL
Forgot password?

Данни за контакт

ЕНИГМА ТРАВЕЛ ЕООД

ЕИК: 204964553

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1606 София, ул. “Добруджански край”, бл. 1, вх. Г, ап. 61

ТЕЛ: + 359 884 333 636

E-MAIL: INFO@ENIGMATRAVEL.BG

ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА: МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА И КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

СПИСЪК НА ОРГАНИТЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ:

1. Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите
със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник
Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

2. Център за алтернативно решаване на спорове „НАИС“ към сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби.
Адрес: гр. София, Столична община, Район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13 Б, ет.6.
Интернет страница www.nais.bg