ENIGMA TRAVELENIGMA TRAVEL
Forgot password?

Данни за контакт

ЕНИГМА ТРАВЕЛ ЕООД

ЕИК: 204964553

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1606 София, ул. “Добруджански край”, бл. 1, вх. Г, ап. 61

ТЕЛ: + 359 884 333 636

E-MAIL: INFO@ENIGMATRAVEL.BG

ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА: МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА И КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ