ENIGMA TRAVELENIGMA TRAVEL
Forgot password?

Общи условия

Тези общи условия уреждат условията и реда за осъществяване на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

За да резервирате организирано пътуване с обща цена следва да предоставите необходимите за записване документи, да заплатите посочения в програмата депозит и да сключите договор за организирано пътуване

В договорът са посочени всички детайли за избраното от вас пътуване, както и правата и задълженията на страните по договора. Моля, да се запознаете с клаузите в договора преди да го подпишете.

При сключване на договор за организирано пътуване следва да е предвидена клауза за възможността за анулиране на пътуването без неустойка. Моля, запознайте се внимателно с тази информация, както и със сроковете за заплащане и приложимите при анулация неустойки за избраното от вас пътуване.

ВАУЧЕР

След заплащане на пълната стойност на екскурзията/почивката ще получите ваучер, в който ще са описани заплатените от вас услуги.

МИНИМАЛЕН БРОЙ и КРАЕН СРОК ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПЪТУВАНЕТО

Минималният брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и крайният срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран, са посочени за всяка конкретна програма.

Краен срок, в който Туроператорът има право да анулира пътуването на основание на това, че набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

  • – 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

  • – 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

  • – 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

Информация за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването са посочени на ниво програма.

Когато деца с българско гражданство пътуват с двамата си родители/ настойници, достатъчно е да носят валидна лична карта или паспорт (на децата до 14-годишна възраст се издават само паспорти), в зависимост от изискваните от държавата, която ще посещават документи.

В противен случай децата трябва да носят също:

– Писмена декларация за съгласие от втория родител/ настойник, ако пътуват само с един родител/ настойник. Декларацията трябва да бъде подписана и заверена от нотариус или съдия секретар (или в българска дипломатическа или консулска служба, ако вторият родител/ настойник живее в чужбина);

– Декларация от двамата родители/ настойници, направена пред нотариус, в случай че малолетните или непълнолетни лица пътуват с възрастен, различен от техните родители/ настойници.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За да гарантирате своето пътуване е необходимо да сключите договор за организирано пътуване и да внесете посочения в програмата депозит.

За всяка екскурзия са посочени размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде заплатен, и срока за заплащане на остатъка.

Моля, запознайте се с условията за анулация и прилаганите неустойки, посочени в конкретната програма.

ЗАСТРАХОВКИ

За всяка програма е посочена включената в цената застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и лимита на отговорност, който покрива. Ако избраната от вас екскурзия или почивка не включва застраховка, следва да сключите такава и да я заплатите допълнително. Моля, изискайте информация относно покритите от вашата застраховка рискове.

Допълнително можем да ви предложим да сключите

            – застраховка „Отмяна на пътуване“

Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

            – Застраховка за кражба, загуба или забавяне на личен багаж

Застраховката е доброволна и се предлага срещу доплащане като допълнителен риск, който покрива:

– кражба на личен багаж – действителната стойност на откраднатите вещи, като обезщетението за една отделна вещ не може да надвишава 100 евро или щатски долари и е до 400 евро или щатски долари в агрегат за всички вещи.

– загуба на личен багаж – до 200 евро или щатски долари за 1 брой изгубен багаж, но не повече от 400 евро или щатски долари в агрегат.

– забавяне на личен багаж – на застрахования се изплаща обезщетение в размер на 50 евро или щатски долари, когато забавянето е между 6 часа и 12 часа от момента на достигане на крайната дестинация, 100 евро или щатски долари в случай на закъснение от 12 до 24 часа и 400 евро или щатски долари за закъснение над 24 часа. Този риск не се покрива за последния полет при полети с прекачване, с който застрахованият се прибира в България или страната на постоянното си местоживеене.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА И ДОПЛАЩАНИЯ

За всяка екскурзия/ почивка са посочени включените в основната цена услуги. Невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на задължително заплащане на място или се заплащат от потребителя по желание са посочени за всяка конкретна програма.

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ

За всяка програма са посочени паспортния и визов режим. Посочената информация е в сила за български граждани. Туристи с чуждо или двойно гражданство следва самостоятелно да проверят паспортните и визови изисквания.

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

В случай че за определени програми има задължителни медицински и здравни изисквания, те са изрично посочени в конкретната програма. Ако не са посочени потребителят приема, че няма задължителни такива.

СРЕДСТВА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

За различните програми е предвидено настаняване в различни средства за настаняване. Това могат да бъдат хотели, бунгала, студиа, вили, юрти и др.

Описанието на включените в програмата средства за настаняване е посочено в Цената включва.

Категоризацията им, както и удобствата, с които разполагат, са съобразно местното законодателство. Моля, да имате предвид, че не съществува единна система за категоризация на средства за настаняване. Поради тази причина е възможно вашите очаквания да се разминават с предлаганите удобства.

В определени случаи се налага промяна на вече обявеното средство за настаняване с друго от същата категория и при същите условия. Потребителят приема, че тази промяна не представлява съществена промяна от предварително обявените условия и тя не може да бъде причина за отказ от пътуване.

БАГАЖ

Моля, пригответе багажа си компактно. За всяка екскурзия / почивка са в сила ограничения за големината/теглото на багажа. Превишаването на тези граничния може да доведе до необходимостта от заплащане на допълнителни такси.

Преди отпътуване се информирайте относно забранените за внасяне/ изнасеня продукти, лекарства, предмети на изкуството и др. Както и ограничения свързани с разрешените за внос/износ количества от определени стоки.

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Пътуването носи много удоволствие и емоции, но за някои екскурзии се изисква специална физическа подготовка. За да изживеете пълноценно своето пътуване, моля внимателно обмислете дали избраното от вас пътуване е подходящо за вашето физическо или психическо състояние.

Ако страдате от специфично заболяване и приемате специфични лекарства, моля изрично се уверете, че са разрешени за внос в страните, които ще посещавате.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Ако имате специални изисквания, моля да ни уведомите предварително. Ние ще се постараем да ги удовлетворим винаги когато това е възможно. Моля, да имате предвид, че потвърждаването на вашите изисквания може да доведе до допълнителни такси, които следва да заплатите.

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всички часове, посочени в програмите са в местно време. Моля, имайте предвид, че в резултат на външни, независещи от нас обстоятелства е възможна промяна на предварително обявените в програмата часове / периоди.

РЕКЛАМАЦИИ

При несъответствие на туристическото обслужване  и предварително обявените условия следва незабавно за уведомите (писмено или устно)  екскурзовода или представителя на приемащата страна. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място.

В случай че причините за неизпълнение на даден елемент от програмата не са разрешени по време на екскурзията/ почивката, може да предявите рекламация в 14-дневен срок след установяване на несъответствието.

ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА: МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА И КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

СПИСЪК НА ОРГАНИТЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ:

1. Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите
със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник
Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

2. Център за алтернативно решаване на спорове „НАИС“ към сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби.
Адрес: гр. София, Столична община, Район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13 Б, ет.6.
Интернет страница www.nais.bg