ENIGMA TRAVELENIGMA TRAVEL
Forgot password?

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: Енигма травел  ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204964553
Aдрес на управление: гр. София, ул. Добруджански край, бл. 1, вх. Г
Телефон: 0884 333 636
E-mail: info@enigmatravel.bg
website: www.enigmatravel.bg

Компетентен  надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Дефиниции

За целите на настоящата политика за поверителност въвеждаме следното понятие:

„УЕБСАЙТ/ НАШИЯТ УЕБСАЙТ“ – www.enigmatravel.bg

Обхват
Настоящата политика за поверителност обяснява какви данни и лична информация събираме при закупуване на туристически пакети / услуи през нашата агенция, както и  на нашата интернет страница и за какви цели ще ги използваме.

 Съгласие

Посещавайки и използвайки www.enigmatravel.bg,  Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност. В случай че не сте съгласни, моля не посещавайте www.enigmatravel.bg.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните си данни, същите няма да могат да се използват за услугите, които нашата агенция предлага и вие няма да можете да се възползвате от тях.

Основания за обработване на лични данни
Енигма Травел ЕООД обработва лични данни съгласно Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. Обработването е необходимо за следните основания:

– за спазване на законово задължение;

– за изпъленение на договор;

– на основанието на предоставено съгласие от субектите;

– обработването е свързано с легитимни интереси на Енигма Травел ЕООД;

Ние събираме следната информация

Всички данни, които събираме  се обработват съобразно действащото законодателство и в съответствие с принципите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Ще обработваме следните категории лични данни: име; имейл адрес; пол; телефонен номер; адрес; дата на раждане.

При посещение на уебсайт www.enigmatravel.bg, автоматично записваме следната информация от браузъра: IP адрес; софтуерни и хардуерни характеристики; страници на уебсайта, които достъпвате; друга системна информация=

Данните, които събираме се обработват от колегите, които работят в агенцията.

Начин на събиране на информация:  използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки; когато правите запитване; когато правите резервация; когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас; при участие в анкета и/или проучване, игри или промоции и инициативи; от хора упълномощени да правят резервация за Вас; чрез нашия профил във Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram.

Ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

– да ви предоставим желание от вас услуги;

– да се свържем с вас, за да отговорим на вашите запитвания;

– за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;

– за маркетингови цели;

– други инициативи, разрешени от закона.

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на наети от нас сървъри. Съхраняваме данните Ви, за предвидения от закона срок.

Информация за трети страни
Ние няма да предоставяме лични данни на трети страни, освен в посочените тук случаи.
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, да препращат към Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че решите да последвате някоя от тези връзки, следва да имате впредвит, че тези сайтове имат собствена политика за лични данни, за която ние не носим отговорност.

 При посещение на нашия уебсайт ние използваме следните програми, които могат да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение без това да Ви идентифицира като физическо лице:

Google Analytics – за събиране на статистическа информация за посетителите на нашата  интернет страница. Ако не желаете използването на вашите данни, може да се откажете чрез Google Analytics opt-out browser add-on
Wordspress plugins
Google Webmaster tools
Facebook
Ремаркетинг

Ако не приемате тези условия, няма как да посещавате нашия сайт.

Политика за използване на cookies/бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, , които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава.  Има два вида бисквитки – постоянни и временни. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашето устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно, когато посещавате нашия сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко.

Ако не желаете да използваме бисквитки, моля деактивирайте ги чрез опциите на вашия браузър.

Права на субектите на данни според GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Енигма травел ЕООД е определила служител по защите на лични данни,с който може на се свържете на info@enigmatravel.bg;

 • обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

 • Енигма травел ЕООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни;

 • Енигма травел ЕООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни;

 • Енигма травел ЕООД управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Предаване на лични данни към трети държави:
Когато се наложи да предадем Ваши данни на трети държави, това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение от ваша страна.
В случай на необходимост за предаване на лични данни на организации в държави, за които липсва решение за адекватно ниво на защита, ние ще предадем вашите данни, след като ви информираме за възможните рискове и вие изрично сте дали съгласие за предаване. Ще предадем вашите данни и когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Енигма травел ЕООД, или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Енигма травел ЕООД и друго физическо/юридическо лице.