ENIGMA TRAVELENIGMA TRAVEL
Forgot password?

Условия за ползване на уебсайта

Моля, преди да започнете да ползвате уебсайт http://enigmatravel.bg прочетете внимателно тези общи условия.

Този сайт е собственост на туристическа агенция „Енигма Травел“ ЕООД, с адрес на управление ул. „Добруджански край”, бл. 1, вх. Г, гр. София 1606,  ЕИК: 204964553, Удостоверение за туристическа дейност: туроператор и туристически агент – регистрационен № РК-01-7842  от  Министерство на туризма.

„Енигма Травел“ ЕООД е регистриран туроператор и туристически агент, който предлага собствени пакети за екскурзии, почивки и бизнес пътувания, както и пакети услуги на реномирани български и чуждестранни туроператори.

В цената на всяка услуга или организирано пътуване изрично е посочено какво е включено в офертата и какво следва да бъде заплатено (по желание или задължително).

Публикуваното на уебсайта съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена ви от нас след получаване на вашето запитване.

За да направите своята резервация е необходимо след като изберете някой от предлаганите от нас пакети да се свържете с нас  email info@enigmatravel.bg, за да ви предоставим необходимата информация и оформим документите за пътуването.

„Енигма Травел“ ЕООД е регистрирана в комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира на своите клиенти конфиденциалност на предоставените данни. Информацията няма да бъде предоставена на трети лица несвързани с организацията на избраното пътуване или услуга.

В случаите когато информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да я изискват и събират,  търговецът е задължен да я предостави.

 Достъпът ви до сайта се базира на условието, че вие се съгласявате и приемате условията за неговото ползване. Тези условия се отнасят до всички потребители, които имат достъп до сайта. Ако не сте съгласни с някоя от посочените клаузи или условия, моля не използвайте http://enigmatravel.bg .

Препратки / връзки към други сайтове

В нашият сайт може да са използвани връзки към други сайтове/ организации, които не са собственост на „Енигма Травел“ ЕООД и включената в тях информация е извън наш контрол. В този смисъл „Енигма Травел“ ЕООД не е отговорна за съдържанието, политиката за поверителност или възприетите практики на трети страни.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че „Енигма Травел“ ЕООД  не носи отговорност, пряко или косвено, за всякакви щети или загуби причинени или свързани с или във връзка с ползването или достоверността на подобно съдържание, стоки или услуги ползвани или закупени  през тези сайтове.

Прилагано законодателство

Тези условия се прилагат съобразно действащото в Република България законодателство.

Невъзможността да приложим някое от тези условия не може да се счита за отказ от нашите права.

Ако някоя от посочените в тези условия клаузи се счете за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас и потребителите на сайта и отменят всички предварителни споразумения.

Промени

Запазваме си правото, при необходимост, на по-късен етап  да променим настоящите условия за ползване на сайта. Ако считаме, че направените промени са значителни ще уведомим по подходящ начин потребителите на сайта в срок от 15 дни преди влизането им в сила.  Ако след направените промени продължите да използвате сайта ние считаме, че се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с променените условия, моля спрете да използвате http://enigmatravel.bg

За връзка с нас

Ако имате въпроси относно настоящите условия можете да се свържете с нас на email info@enigmatravel.bg